BHP-ECO-POMIARY-KURSY-SZKOLENIA-Kraków

Ośrodek Dydaktyczno Szkoleniowy BHP-ECO.

Podstawą naszej działalności jest wieloletnia, rzetelna i ugruntowana wiedza z zakresu BHP, znajomość realnych problemów procesu pracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści mający kierunkowe wykształcenie. Każdy z nich posiada odpowiednią wiedzę do wykonywania zadań służby BHP. Praca i bezpośredni kontakt z klientem jest dla nas formą samorealizacji i spełnienia zawodowego.

Wszystko to razem daje gwarancje usług najwyższej jakości.

Aby zaspokoić Państwa potrzeby i wymagania, z pośród wielu wybraliśmy następujące usługi:

  • Szkolenia BHP wszystkich grup pracowniczych, (wstępne, okresowe).
  • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
  • Ocena stanu bhp zakładu.
  • Przygotowanie dokumentacji powypadkowej.
  • Realizacja zaleceń pokontrolnych.
  • Pełne doradztwo i opieka bhp zakładów pracy.
  • Dostosowanie zakładu do wymogów BHP i p. poż.
  • Instrukcje BHP.
  • Kursy zawodowe.

Projekt i wykonanie: strony-internetowe-www - Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © BHP-ECO - 2011-2016 - www.bhp-eco.pl - Administrator - admin@bhp-eco.pl